Back to Top

De Middeleeuwen


bar1

Inleiding

De overgang van het Romeinse keizerrijk naar de middeleeuwen was niet abrupt. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is de ondergang van het Romeinse Rijk een geleidelijk verval geweest dat eeuwen in beslag heeft genomen. Maar ergens moet er een grens getrokken worden en de afzetting van keizer Romulus Augustinus was een markant punt om als zodanig te gebruiken.

De middeleeuwen mogen eveneens niet beschouwd worden als de wrede, gezagsloze en donkere periode tussen het illustere Romeinse tijdperk en de renaissance. De middeleeuwen waren niet wreder, niet gewelddadiger en wanordelijker dan andere tijdperken in onze geschiedenis.

Het begin van de middeleeuwen wordt gemarkeerd door de burgeroorlogen tussen de vier voornaamste barbaarse stammen die in Frankrijk aanwezig waren

Het waren achtereenvolgens:

  • De Franken die in het huidige België vertoefden
  • De Visigoten (Westgoten) in de Aquitaine
  • De Bourgondiërs in het huidige Bourgondië
  • De Alamannen in de Elsace, Zwitserland en zuid Duitsland

Om de site overzichtelijk te houden worden de middelleeuwen ingedeeld in diverse hoofdstukken. In onderstaande tabel kunt u een hoofdstuk aanklikken.

Onderwerp

Tijdspanne

Klik hier

De Merovingers 481 - 751  arrow139
De Karolingers 751 - 987  arrow139
 De Capetingers
987 - 1328
arrow139