Back to Top

Bijlage 7 - Richard I Leeuwenhart

 

bar1

 

Richard I Leeuwenhart werd op 8 september 1157 geboren in Oxfordshire en overleed in Châlus bij Limoges (Frankrijk), 6 april 1199. Dit als tweede zoon van koning Hendrik II van Engeland en Eleonora van Aquitanië. Hendrik II gaf zijn zoons verschillende belangrijke posten in Frankrijk. Richard werd in 1172 hertog van Aquitanië, een regio in het zuidwesten van Frankrijk die aan het Engelse koninkrijk was toegevoegd nadat Hendrik II met Eleonora van Aquitanië was getrouwd.

Richard Plantagenet is voornamelijk bekend als de afwezige koning, tijdens zijn regeringsperiode bracht hij slechts zes maanden in Engeland door. Maar het was vooral bekendheid van Richard om zijn moed, waaraan hij de bijnaam ‘Leeuwenhart’ te danken had.

Richard was gehuwd met Berengaria van Navarra. Dochter van Sancho VI van Navarra en van Sancha van Castilîë. Dit huwelijk bleef kinderloos. Zij is de enige Engelse koningin die nooit in Engeland is geweest.

Richard Leeuwenhart kwam enkele keren samen met zijn broers in opstand tegen zijn vader. Daarnaast bestreed hij ook zijn oudere broer, de troonopvolger Hendrik II van Maine. Richard werd hierbij gesteund door zijn moeder. Nadat zijn broer in 1183 overleed aan dysenterie richtte Richard, de nieuwe troonopvolger, zijn pijlen weer op zijn vader.

Het huwelijk tussen koning Hendrik II en Eleonora van Aquitanië stelde in deze periode niet veel meer voor. Eleonora verbleef doorgaans in Frankrijk en steunde haar zoons Richard Leeuwenhart en Jan zonder Land in hun strijd tegen de koning. Hendrik II liet zijn tien jaar oudere echtgenote na de opstand van 1173 opsluiten. Ze bleef gevangen tot 1189, het jaar dat Hendrik II overleed. Richard I werd datzelfde jaar (3 september 1189) tot koning van Engeland gekroond.

.