Back to Top

De Geschiedenis van Frankrijk

 

Inleiding

Je kunt op vele manieren geschiedenis bedrijven. Op scholen wordt meestal de staatskundige geschiedenis als uitgangspunt gebruikt. Die hoeft echter niet synchroon te lopen met de sociale, demografische, religieuze, of culturele geschiedenis. Zo is er bijvoorbeeld altijd een groot cultureel verschil geweest tussen het zuiden en het noorden van Frankrijk. Toch komen die verschillen niet tot uitdrukking als je de staatskundige geschiedenis bekijkt.

Dit verhaal probeert een korte schets te geven van de staatskundige geschiedenis van Frankrijk. Die wordt als kapstok gebruikt waaraan andere zaken worden opgehangen.

Het uiteindelijke doel van dit verhaal is de geschiedenis van de Creuse in te passen in het grote geheel van de Franse geschiedenis.

Dit verhaal kan daarom nooit compleet zijn. Gelukkig biedt het Internet, in tegenstelling tot een verhaal in boekvorm, de mogelijkheid om het verhaal steeds weer aan te passen of aan te vullen.

Komt u fouten tegen in dit verhaal, wijs mij er dan gerust op. Ik ben geen historicus maar een liefhebber die graag anderen laat delen in zijn kennis.

 

redbar

 

Erkentelijkheid

Ik ben bijzonder veel dank verschuldigd aan Jean-Francois Mangin. Zijn site, die inmiddels niet meer bestaat, is de leidraad geweest voor deze site en ik heb, met zijn toestemming, veel gebruik gemaakt van zijn teksten en afbeeldingen.

redbar

Over geschiedenis

De geschiedenis van Frankrijk kan niet los worden gezien van de topografische omstandigheden van de “hexagoon” (zeshoek), zoals de Fransen hun grondgebied wel aanduiden. De grenzen van het huidige Frankrijk worden op een logische manier gevormd door zeeën, rivieren en gebergtes. Aan de oostgrens liggen de Alpen en in het zuiden de Pyreneeën. In het noordoosten wordt het land begrensd door de Rijn, in het westen door de Noordzee en de Atlantische oceaan. Het gebied tussen de Alpen en de Pyreneeën wordt begrensd door de Middellandse zee. Het gehele gebied valt grofweg in te delen in een bergachtige streek ten oosten van de lijn tussen Bayonne en Luxemburg en een vlak of licht heuvelachtig gebied ten westen ervan. Het hele gebied was en is goed te bereizen. Het centraal massief bevat voldoende passen om een regelmatig verkeer tussen oost en west mogelijk te maken. Ook de Alpen hebben goede doorgangen, uitgesleten door gletsjers. De Pyreneeën vormen wel een obstakel voor de reizigers, maar aan het oosten kan men langs de kust verder zuidwaarts trekken. De noordgrens lag open en via die weg zijn hele volkeren Frankrijk binnengetrokken. Invloeden van overzee waren ook mogelijk. In het zuiden kwamen de Griekse invloeden via de Middellandse zee binnen en in het westen landden onder meer de Noormannen en de Engelsen.

De goede begaanbaarheid van het gebied maakte handel mogelijk. Het gematigde klimaat en de vruchtbare grond bevorderde landbouw en veeteelt en daarmee de bewoonbaarheid van het gebied.

Het ontstaan van de huidige grenzen vormt een lange geschiedenis. De mensen die er woonden en leefden hebben een zeer diverse oorsprong. Ze hebben echter een ding gemeen; ze hebben allen bijgedragen aan datgene wat Frankrijk nu is.

Geschiedenis moet niet worden bekeken met de ogen nu. Men moet de geschiedenis bezien met de ogen van de mensen die toen leefden. Mensen met hun eigen morele standaarden, gewoontes en godsdienstige inzichten.

Stelt u zich eens voor hoe u uw omgeving beoordeeld zou hebben als u zelf in die tijd geboren zou zijn. We moeten zaken zoals slavernij, godsdienstige vervolgingen, de doodstraf, etc. veroordelen en ons er voor hoeden, maar we moeten ons ook realiseren dat er in andere tijden op een andere manier naar gekeken werd en dus niet de mensen uit die tijd veroordelen.

 

"Oordeel niet opdat gijzelf niet geoordeeld zult worden"